Dette er en eldre versjon av Prisjakt. Klikk her for å gå til nye Prisjakt

Prisspredning er et tall som beskriver hvor stor spredning det er mellom prisene for ulike produkter. Et høyt tall innebærer stor spredning mens et lavt tall innebærer liten prisspredning. (For statistikkinteresserte så er det standardavvik i prisene for et produkt vi beregner).

Stor prisspredning kan indikere en velfungerende konkurranse-situasjon selv om det også kan være et resultat av at noen utnytter sin dominerende stilling på markedet og med hensikt legger seg på et meget lavt prisnivå. Liten prisspredning kan være en indikasjon på en dårligere konkurranse-situasjon, kanskje til og med forårsaket av ikke-tillatte midler som kartellvirksomhet eller prisstyring. Mest sannsynlig er det et resultat av at hard konkurranse og små marginaler leder til omtrent samme prissetting, eller at de fleste butikkene rett og slett har valgt å følge de veiledende prisene.

Prissprednings-informasjonen kan altså ikke alene avsløre den bakliggende årsaken til prisavvik, men sammen med annen informasjon bli ytterligere et praktisk verktøy eller ganske enkelt interessant informasjon.

Vi oppgir prisspredningene på ulike nivåer :

  • Pr. produkt
  • Pr. produktkategori
  • Pr. produsent